تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج
سلام بر امام مهدی عج

فضایل منتظران

نویسنده :
تاریخ:23 بهمن 87-15:30

فضایل منتظران

حدیث شماره : 585 *
* از علی علیه السلام است که مىفرمود : مانند زنبور عسل در مبان پرندگان باشید ، هیچ پرنده اى نیست که زنبور عسل را ضعیف و ناچیز نشمارد ، در حالیکه اگر آنها مىدانستند که در درون این حیوان ( زنبور عسل ) چه برکتى وجود دارد هرگز آنرا ضعیف نمىشمردند . با زبان و بدنتان با مردم معاشرت کرده اما با قلب و دل خود از آنها دورى کنید . سوگند به کسى که جانم بدست اوست شما آنچه را که دوست دارید نخواهید دید تا زمانیکه بعضى از شما بصورت برخى دیگر آب دهان انداخته و برخى ، بعضى دیگر را دروغگو خطاب کند ، و تا زمانیکه از شیعیان من مقدار اندکى ، مانند سرمه در چشم و نمک در غذا باقى نماند . براى شما مثالى خواهم زد ، مثل مردى را که غذاى پاک و تمیزى داشته و آنرا در خانه گذاشته وتا زمانى که خدا مىخواهد از آنجا مىرود . سپس دو باره سراغ آن رفته در حالیکه کرم برداشته ، دوباره آنرا تمیز کرده وپاک مىکند وداخل خانه گذاشته ومىرود تا زمانیکه خدا خواهد ، در حالیکه دوباره غذا کرم افتاده باز گشته وآنرا پاک و تمیز کرده و همینطور تا آنکه دیگر از آن غذا مقدارى باقى مىماند که دیگر کرم زده نخواهد بود و همچنین شما امتحان شده و انتخاب مىشوید تا آنکه از شما جز گروهى که فتنه ها در آن تأثیر نخواهند گذاشت ، باقى نمىماند .
المفردات : زایلوهم : أی انفصلوا عنهم وتمیزوا . الأندر

* حدیث شماره : 1191 *
* ابراهیم بن هلال نقل کرده که گفت به ابو الحسن ( ع ) عرض کردم من پیر شدم ، از دنیا مىروم وبه من چیزى خبر ندادى ، حضرت فرمود : اى ابو اسحاق تو شتاب مىکنى ، عرض کردم : آرى بخدا شتاب مىکنم ، و چرا شتاب نکنم ؟ ملاحظه مىکنى که به چه سن و سالى رسیده ام ؟ حضرت فرمود : اى ابو اسحاق بخدا سوگند ، این قضیه اتفاق نمىافتد تا آنکه شما از یکدیگر متمایز شده و مورد امتحان و آزمایش قرار گیرید و اندکى از شما باقیمانده باشد ، و سپس کف دستش را متمایل نمود .
1191 - المصادر :
* :
النعمانی : ص 208 ب 12 ح 14

* حدیث شماره : 1488 *
* أحمد بن محمد بن ابى نصر ، از امام رضا ، و آن بزرگوار از امام صادق ( ع ) روایت کرده که مى فرماید : سوگند به خداوند ، آن رویدادى که به سوى آن گردن مى کشید پدید نخواهد آمد تا از یکدیگر مشخص شوید ومورد امتحان وآزمایش قرار گیرید . سپس از هر ده نفر برخى از بین مى روند وجز اندکى از شما باقى نمىماند ، آنگاه حضرت آیه زیر را تلاوت نمود که خداوند مى فرماید : " آیا چنین پنداشته اید که تنها با ادعاى ایمان وارد بهشت خواهید شد ، در حالى که خداوند هنوز مجاهدان از شما وصابران را مشخص نساخته است " ؟
*
حدیث شماره : 1559 *
*
ربیع بن سعد ، از عبدالرحمان بن سلیط ، از از امام حسین علیه السلام نقل کرده است که فرمود : دوازده مهدى از ماست ، نخستین فرد آنان أمیر مؤمنان على بن أبیطالب وآخرین آنان نهمین فرزند من است ، او امامى است که به حق قیام مى کند ، خداوند زمین را بعد از مردنش بوسیلهء او زنده مىکند ، وبواسطهء او دین حق را بر همهء آئین ها غالب مىگرداند ، هرچند مشرکان ناراحت باشند ، او غیبتى دارد که برخى از او روى گردان شده وجمعى دیگر بر دین خود ثابت قدم مىمانند ایشان مورد اذیت قرار مى گیرند وبه آنان گفته مى شود : اگر راست مى گوئید ، این وعده چه زمانى تحقق مىیابد ؟ آگاه باشید صبر کننده بر أذیت وتکذیب در غیبت او همانند کسى است که با شمشیرش در کنار رسول خدا صلى الله علیه وآله جهاد کرده باشد .
1559 - المصادر :
* :
کمال الدین : ج 1 ص 317 ب 30 ح 3

* حدیث شماره : 619 *
* از امام صادق از علی علیه السلام : منتظر وآماده فرج بوده واز رحمت الهى مأیوس نگردید . بهترین اعمال نزد خداوند متعال زمانیستکه بندهء مؤمن منتظر وآمادهء فرج باشد وکسیکه منتظر وآمادهء امر ما ( اهل بیت ) باشد مانند کسیتکه در راه خدا در خون خود بغلطد .
619 - المصادر :
* :
الخصال : ج 2 ص 610 - 616 و 625 ب 400 ح 10

* حدیث شماره : 716 *
* ابراهیم بن زیاد ، از ابوحمزهء ثمالى ، از ابوخالد کابلى نقل کرده که گفت : امام زین العابدین علیه السلام فرمود : اى کابلى ، أولی الأمر که خداوند آنان را امامان و پیشوایان مردم قرار داده و اطاعت ایشان را واجب ساخته است ، و آنان عبارتند از : امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام سپس عمویم امام حسن و پس از او پدرم امام حسین تا آنکه کار امامت به من رسید ، سپس حضرت ساکت شد . عرض کردم : اى سرور من از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمود : زمین از حجت خدا بر بندگان خالى نخواهد ماند ، پس امام وحجت بعد از شما چه کسى خواهد بود ؟ فرمود : پسرم محمد که نام او در کتب الهى ( صحف الاولین ) باقر بوده که علوم را مىشکافد و او حجت و امام بعد از من مىباشد وپس از او پسرش جعفر است که در نزد اهل آسمان صادق نامیده مىشود . عرض کردم : اى سرور من چگونه فقط نام او صادق است در حالیکه شما همه صادق مىباشید ؟ فرمود که پدرم از پدرش از رسول الله صلى الله علیه و آله روایت کرده که فرمود : زمانیکه پسرم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن أبی طالب به دنیا آمد او را ، صادق بنامید . و پنجمین فرزند او ( امام صادق علیه السلام ) که نامش جعفر است به دروغ ادعاى امامت مىکند واو نزد خداوند ، جعفر کذاب ، مىباشد که به خداوند افترا بسته و چیزى را که اهل آن نیست بعنوان مخالفت با پدرش وحسادت با برادرش ادعا مىنماید و او همان کسى است که آرزو مىکند هنگام غیبت امام زمان از اسرار الهى خبردار گردد . آنگاه على بن الحسین ( ع ) بشدت گریست و فرمود : گویا مىبینم که جعفر کذاب حاکم ستمگر را براى تفتیش و جستجوى حضرت مهدى و امر ولى الله ( ع ) که در پناه و حفظ الهى غایب شده بود راهنمائى کرد و از خلیفه مىخواست که وکیل پدرش امام هادى علیه السلام شده و امور آن حضرت به او واگذار گردد ، در حالیکه نمىداند پست تر از آن است که چنین لیاقتى داشته باشد ، وهمچنین قصد داشته که چنانچه به حضرت مهدى علیه السلام دست یابد او را کشته ومیراث برادرش را بنا حق غصب نماید . راوى ( ابو خالد کابلى ) مىگوید عرض کردم : اى فرزند رسول خدا آیا اینها شدنى است ؟ فرمود : آرى بخدا سوگند ، اینها همه در صحیفه اى که در آن وقایع غم انگیزى که بر ما پس از رسول خدا صلى الله علیه وآله جارى مىگردد ، نوشته شده است ، ابو خالد مىگوید عرض کردم : اى پسر رسول خدا پس از آن چه خواهد شد ؟ فرمود : سپس غیبت امام دوازدهم از جانشینان رسول خدا صلى الله علیه وآله و امامان پس از پیامبر صلى الله علیه وآله طولانى خواهد گشت . اى ابا خالد کسانى که در زمان غیبت قائل به امامت آن حضرت بوده و منتظر ظهور آن حضرت بمانند برترین اهل هر زمان بوده و خداوند متعال چنان عقل وفهم و معرفتى به آنها عطا کرده که زمان غیبت براى آنها مانند زمان حضور ومشاهده مىگردد و ایشان را در آن زمان بمنزله مجاهدین در رکاب رسول الله صلى الله علیه وآله قرار داده است وآنها حقیقتا شیعیان خالص ما و دعوت کنندگان به دین خداوند متعال در پنهان وآشکار خواهند بود وحضرت فرمود : انتظار فرج از بزرگترین و برترین فرج هاست .
716 - المصادر :
* :
مختصر إثبات الرجعة : ح 8

- " لینصرن الله هذا الامر بمن لا خلاف له ، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو الیوم مقیم على عبادة الأوثان "
* حدیث شماره : 977 *
* مثنى ، از ابوبصیر ، از امام صادق علیه السلام : روایت کرده است که فرمود : خداوند این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) را بوسیلهء کسانى یارى مى نماید که هیج ارزش واعتبارى در دین ندارند ( یعنى دشمنان دوست مى شوند ودین را یارى مى نمایند ) اگر این امر واقع شود کسانى از آن خارج خواهند شد که امروز بت پرست مى باشند ( شاید مراد اینستکه کسانى که امروز به ظاهر شیعه بوده ولى در واقع منافق وبت پرست مى باشند از قیام حضرت خارج خواهند شد )
977 - المصادر :
* :
الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی

* حدیث شماره : 1073 *
* جعفر بن محمد ، از ابراهیم بن عبدالحمید ، از امام صادق علیه السلام آورده است که فرمود : زمانیکه حضرت قائم علیه السلام قیام نماید ، کسانى که خود را از شیعیان دانسته از اطاعت حضرت خارج مىشوند ، وکسانى که مانند خورشید پرستان وماه پرستان هستند ، به اطاعت و ولایت حضرت داخل مى شوند ( دوست ، دشمن ودشمن ، دوست مىگردد " .
1073 - المصادر
:
* :
النعمانی : ص 317 ب 21 ح
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نشانه ها در سال ظهور = 01

نویسنده :
تاریخ:23 بهمن 87-07:38

نشانه ها درسال ظهور = 01

* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است كه فرمود : زمانیكه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى كه دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیك خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشك شد و فرمود : زمانیكه شكافى در سد فرات افتاده و آب به كوچه هاى كوفه برسد ، آنگاه است كه شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .

* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یك ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنكه بنى امیه اختلاف پیدا كرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حكومت رسیدند آنها نیز حكومت كرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنكه اختلاف كرده و حكومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یكدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنكه منادى از آسمان ندا دهد كه ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا مىبینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وكتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت كرده ودر هیچ كجا پرچم او شكست نخواهد خورد تا آنكه از دنیا برود .

* حدیث شماره : 1053 *
* حسن بن محبوب ، از على بن حمزه ، از أبو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد مگر در سال هاى فرد ، سال یك یا سه یا پنج یا هفت یا نه .

* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود كه میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد می گردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نكنید .

* حدیث شماره : 1464 *
* على بن ابو حمزة ، از ابو بصیر واو از امام صادق ( ع ) روایت كرده كه فرمود : قبل از ظهور قائم ( ع ) قطعا سالى خواهد آمد كه مردم در آن سال ، دچار قحطى نشده واز نگرانى مردن به شدت بیمناك خواهند شد ، واموال ودارایى وجانها ومحصولات آنها دستخوش كاستى خواهد شد واین معنا در كتاب الهى بیان شده است ، وسپس این آیهء شریفه را تلاوت فرمود : " وشما را بوسیلهء بیم وگرسنگى وكاستى در دارایى وجانها ومحصولات ، مى آزماییم وشكیبایان را مژده بده " .

* حدیث شماره : 574 *
* از على بن محمد بن أعلم ازدى ، از پدرش ، از جدش نقل كرده كه گفت : علی علیه السلام فرمود : قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام دو مرگ سرخ و سفید و حمله ملخها در وقت خودش و حمله آنها در غیر وقت خودش بوجود خواهد آمد . اما مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید طاعون خواهد بود .

* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است كه فرمود : زمانی كه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى كه دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیك خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشك شد و فرمود : زمانیكه شكافى در سد فرات افتاده و آب به كوچه هاى كوفه برسد ، آنگاه است كه شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .

* عبدالرحمان بن حجاج ، از سلیمان بن خالد ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : پیش از قیام قائم علیه السلام ، دو نوع مرگ خواهد آمد ، مرگ سرخ و سفید ، چنانكه از هر هفت نفر ، پنج نفر آن خواهد رفت ( شاید مراد اینست كه پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت ) مرگ سرخ شمشیر ومرگ سفید ، طاعون خواهد بود
* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه حضرت فرمود : اى ابا محمد ( كنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم كه براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمی كنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیكه وقت تعیین می كنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وكشته شدن نفس زكیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرض كردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى است كه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرض كردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتكه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى كه خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنكه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى كه خوابیده را بیدار كرده ، وبه حیاط خانه ها می كشاند ، فریادى كه دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى كشد وآنوقت است كه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام می باشد .

* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود كه میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد می گردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نكنید .

* حدیث شماره : 1056 *
* جعفر بن سعد ، از پدرش ، از امام صادق علیه السلام آورده كه فرمود : سال پیروزى ( سال ظهور حضرت مهدى علیه السلام ) رود فرات طغیان كرده بگونه اى كه آب وارد كوچه هاى كوفه مى گردد .

* حدیث شماره : 1025 *
* زیاد بن مروان ، از عبد الله بن سنان ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : نداء ( آسمانى ) وخروج سفیانى و ( خروج ) یمانى وكشته شدن نفس زكیه وظهور دستى از آسمان ، همه از رخدادهاى قطعى بوده كه اتفاق خواهند افتاد وحضرت فرمود : همچنین فریادى در ماه رمضان شنیده خواهد شدكه انسان خواب را بیدار ، وبیدار را به وحشت انداخته بگونه ایكه دختران جوان را از حجاب وپوششها بیرون ، مى كشد ( شاید مراد اینستكه از شدت وحشت ، زنان جوان ، حجاب را رها كرده وفراموش نموده و می گریزند ) .

* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه حضرت فرمود : اى ابا محمد ( كنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم كه براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمىكنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیكه وقت تعیین مىكنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وكشته شدن نفس زكیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرضكردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى استكه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرضكردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتكه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى كه خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنكه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى كه خوابیده را بیدار كرده ، وبه حیاط خانه ها مىكشاند ، فریادى كه دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى كشد وآنوقت استكه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام مىباشد .

* حدیث شماره : 1037 *
* سیف بن عمیره ، از بكر بن محمد ازدى ، از امام صادق علیه السلام : خروج آن سه نفر ، خراسانى وسفیانى ویمانى ، در یك سال ویك ماه ویك روز خواهد بود ودر آن میان هیچ پرچمى هدایت كننده تر از پرچم ، یمانى ، نخواهد بود ، زیرا وى بسوى حق هدایت مى نماید .

* حدیث شماره : 1227 *
* أحمد بن محمد بن ابى نصیر از امام رضا ( ع ) روایت كرده است كه فرمود : ( قبل از [ ظهور ] ، سفیانى و یمانى و مروانى و شعیب بن صالح ، ظاهر خواهد شد ، بنابر این چگونه كسى كه خروج كرده است مىگوید : من همان قائم هستم ؟

* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یك ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنكه بنى امیه اختلاف پیدا كرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حكومت رسیدند آنها نیز حكومت كرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنكه اختلاف كرده و حكومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یكدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنكه منادى از آسمان ندا دهد كه ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا می بینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وكتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت كرده ودر هیچ كجا پرچم او شكست نخواهد خورد تا آنكه از دنیا برود .

* حدیث شماره : 813 *
* منصور دوانیقى گفت : اى سیف بن عمیرة قطعا از آسمان منادى به نام مردى از فرزندان ابو طالب ، ندا خواهد داد ، به او گفتم : مردم چنین چیزى می گویند ؟ گفت : سوگند به كسى كه جانم بدست اوست با گوشهاى خودم از او ( از امام باقر علیه السلام ) شنیدم كه می فرمود : حتما از آسمان ندا به نام مردى خواهد شد . گفتم : اى امیر المؤمنین ( منصور دوانیقى ) هرگز مانند چنین حدیثى نشنیده بودم ، گفت : اى سیف چنانچه این امر اتفاق بیفتد ما نخستین كسى خواهیم بود كه او را اجابت خواهید كرد زیرا او یكى از پسر عموهاى ماست . گفتم : از كدام پسر عموها ؟ گفت : از فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام . سپس گفت : اى سیف اگر این حدیث را از ابو جعفر محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام و از خیلى از مردم نشنیده بودم ، هرگز قبول نمىكردم ولى او شخصى چون محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام می باشد .

* حدیث شماره : 814 *
* حارث بن مغیرهء بصرى ، از میمون البان ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : همانا امر ما ( اهل بیت ) از این خورشید روشن تر وآشكار تر مى باشد . سپس فرمود : منادى از آسمان به نام ندا مى دهد كه فلان فرزند فلان ، امام است ، وشیطان لعنه الله از زمین ندا مى دهد همچنانكه در لیلة العقبة ، در مورد رسول الله صلى الله علیه وآله ندا داد .

* حدیث شماره : 815 *
* وهیب بن حفص از ناجیة القطان از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه گفت : همانا منادى ندا خواهد داد كه مهدى به نام آن حضرت ونام پدرش ، از آل محمد مى باشد . سپس شیطان هم ندا مى دهد كه فلانى وپیروان او برحق اند ، یعنى مردى از بنى امیة

* حدیث شماره : 817 *
* على بن ابى حمزه ، از شر حبیل ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه فرمود : در باره حضرت قائم علیه السلام از آن بزرگوار سئوال كردم ، حضرت فرمود : آن نخواهد شد تا آنكه منادى از آسمان ندا دهد كه تمام اهل مشرق ومغرب ، حتى دختران جوان در حجاب هم آنرا خواهند شنید .

* حدیث شماره : 1008 *
* علی بن اسباط ، از محمد بن داود ، از ابن كثیر رقى از امام صادق ( ع ) روایت كرده كه خدمت آن حضرت عرض كردم : فدایت شوم ، این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بسیار طول كشیده ودلهاى ما تنگ گشته ، و از دنیا خواهیم رفت ، حضرت فرمود : این امر از نا امید كننده ترین چیزها واز شدید ترین غم واندوه هاست ! منادى از آسمان به نام آن حضرت ونام پدرش ندا خواهد داد ، عرضكردم : فدایت شوم ، نام او چیست ؟ فرمود : نام او ، نام پیامبر ونام پدرش نام وصى ( شاید مراد نام امام حسن مجتبى علیه السلام است ) می باشد .

1012 - " الصیحة التی فی شهر رمضان تكون لیلة الجمعة لثلاث وعشرین مضین من شهر رمضان "
* حدیث شماره : 1012 *
* ابی یعقوب ، از حارث بن مغیره ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : صیحهء ماه رمضان در شب جمعه ، كه بیست وسه شب از ماه رمضان گذشته باشد ، اتفاق خواهد افتاد .

* حدیث شماره : 1013 *
* هشام بن سالم ، از زراره ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : منادى به نام ، حضرت قائم علیه السلام ، صدا خواهد زد عرض كردم : آیا آن ندا خاص است یا عام ؟ فرمود : عام است كه هر قوم وقبیله اى به زبان خودش آنرا مى شنود . عرضكردم : پس در آنصورت چه كسى با حضرت قائم ( علیه السلام ) مخالفت مى كند ، در حالیكه نداء به نام آنحضرت را شنیده است ؟ فرمود : ابلیس وشیطان آنها را رها نمى كند تا آنكه ( در آخر شب ) فریاد مى زند ومردم را به شك مىاندازد

* حدیث شماره : 1015 *
* محمد بن أبی عمیر ، از هشام بن سالم ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : دو صیحه وفریاد خواهد بود ، یكى در اول شب ودیگرى در آخر شب دوم ، عرض كردم : چگونه ؟ فرمود : یكى از آسمان ویكى از ابلیس وشیطان . عرض كردم : چگونه آندو را از هم تشخیص دهیم ؟ فرمود : كسى كه قبل از وقوع ، خبر وقوع آنها را شنیده باشد ، آنها را تشخیص مىدهد .

* حدیث شماره : 1018 *
* عبد الله بن بكیر ، از زرارة بن اعین ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : منادى از آسمان ندا خواهد داد كه ، فلانى امیرتان می باشد ، ومنادى دیگرى مى گوید : كه على ( علیه السلام ) وشیعیان او ، رستگاران وپیروزمندان هستند ، عرض كردم : بعد از آن ندا چه كسى با حضرت مهدى علیه السلام خواهد جنگید ؟ حضرت فرمود : شیطان هم ندا خواهد داد : فلانى ( مردى از بنى امیه ) وپیروان او پیروز ورستگارند . عرض كردم : چه كسى مى تواند ، راست ودروغ آن صداها ونداها را از یكدیگر تشخیص دهد ؟ فرمود : كسانیكه احادیث ما را روایت كرده اند ومی دانند كه این اتفاق خواهد افتاد ، آنها مى توانند تشخیص دهند كدام راست وكدامیك دروغ وباطل است ومی دانند كه شیعیان فرقه حقه هستند ، كه آن نداهاى حق وباطل را از یكدیگر تشخیص می دهند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...