تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - شام = سوریه
سلام بر امام مهدی عج

شام = سوریه

نویسنده :
تاریخ:22 بهمن 87-15:53

شام هنگام ظهور وقبل از آن

* حدیث شماره : 267 *
* ولید بن عیاش ، از عبد الله بن مسعود ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت كرده كه حضرت فرمود : شما را از هفت فتنه كه پس از من اتفاق خواهد افتاد ، بر حذر می دارم ، فتنه اى كه از مدینه بروز می كند ، وفتنه ی مكه ، وفتنه اى كه از یمن ظاهر می شود و فتنه اى از مشرق و فتنه اى كه از سمت مغرب پدیدار می شود و فتنه اى كه از داخل شام بوجود می آید و این فتنه ی سفیانى می باشد .
* حدیث شماره : 732 *
* حسن بن محبوب ، از یعقوب سراج ، از جابر ، از ابو جعفر ( ع ) امام باقر روایت كرده كه فرمود : اى جابر حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه فتنه ، مردم شام را چنان در بر بگیرد كه هر چه تلاش می كنند از آن خلاص شوند نمی توانند ، وهمچنین كشتارى در بین كوفه وحیره واقع مى شود كه كشته هاى دو طرف به یك اندازه خواهند بود ومنادى در آسمان ندا خواهد داد .
* حدیث شماره : 628 *

 از علی علیه السلام : زمانى كه پرچمهاى سپاه ( در شام ) با یكدیگر اختلاف نمایند قریه اى از قراء ، ارم ، در زمین فرو رفته ( بواسطه ی زلزله ) وقسمت غربى مسجد آن خراب شده وسقوط مى نماید . سپس سه پرچم ( وحزب ) اعلام موجودیت كرده ، اصهب ، ابقع ، وسفیانى وسفیانى از شام ، و ابقع ، از مصر خروج كرده اما سفیانى بر آنها پیروز مى گردد .
628 - المصادر :  ابن حماد ؛ ص 77

* حدیث شماره : 212 *
* ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینست كه ، ترك ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاكم شما كه دارایى واموال را جمع می كند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد كه پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیكه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطه ی زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامی كه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت كنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
المصادر : الفضل بن شاذان : على ما فی سند غیبة الطوسی

* حدیث شماره : 631 *
* از علی علیه السلام : اختلافى كه در بین نیزه ها ( احزاب ) در شام اتفاق می افتد نشانه اى از آیات الهى آشكار مى گردد گفته شد : آن چیست یا امیر المؤمنین ؟ فرمود : زلزله اى در شام كه بیش از صد هزار نفر در آن كشته شده كه خداوند آن را براى مؤمنین رحمت وبراى كافرین عذاب قرار مى دهد . آن هنگام بنگرید به كسانى كه داراى قاطرهاى سفید وسیاه ( خاكسترى ) وگوش بریده وپرچمهاى زرد مى باشند كه از مغرب روى آورده وبه شام وارد مى شوند وآن زمانیست كه وحشت بزرگ ومرگ سرخ آنجا را فرا گرفته است . آنوقت بنگرید به فرو رفتن قریه اى از دمشق در زمین كه ، حرستا ، نامیده مى شود ، وهمانوقت فرزند هند جگر خوار ( سفیانى ) از محلى بنام ، یابس ، خروج كرده و بر دمشق تسلط مى یابد ، پس در آنزمان آماده ، خروج وقیام حضرت مهدى علیه السلام باشید .
631 - المصادر : النعمانی : ص 305 - 306 ب 18 ح 16

* حدیث شماره : 1663 *
* جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده است : . . . . اهل شام در آن هنگام در مورد سه پرچم با یكدیگر اختلاف مى كنند : پرچم اصهب ، وپرچم ابقع ، وپرچم سفیانى با بنى [ نسل ] ذنب الحمار ، تا جمع زیادى كه قبل از آن سابقه نداشته است كشته می شوند  مردى به دمشق احضار میشود ، و او وهمراهانش كشته مى شوند بگونه اى كه قبلا بیسابقه بوده است ، واز طائفه بنى [ نسل ] ذنب الحمار است ، وآن همان آیه اى است كه خداوند تبارك وتعالى فرموده است : " فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم " ( گروههایى از میان خودشان اختلاف كردند ، واى بر آنانكه كفر ورزیدند از مشاهده ی روزى بزرگ ) ، وسفیانى وهمراهان او ظاهر می شوند .
1663 - المصادر : العیاشی : ج 1 ص 64 ح 117

* حدیث شماره : 1848 *
* جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : در جاى خود باش ( إلزم الارض ) ودست وپاى خود را حركت نده تا آنكه نشانه هایى را كه برایت ذكر مى كنم در مدت یك سال ببینى . ببینى كه ندا كننده اى در دمشق ندا مى دهد ، در یكى از نواحى دمشق فرورفتگى ( خسف ) روى خواهد داد وگروهى از مسجد آن ناحیه در آن خسف فرو مىروند ، هرگاه تركها را دیدى كه از دمشق گذشتند آنها پیش می روند تا به جزیره مى رسند ، و رومیان پیش مى روند تا به [ شهر ] رمله مى رسند ، وآن سال سالى است كه در هر سرزمین از سرزمینهاى عرب اختلاف روى خواهد داد . أهل شام در این زمان بر سر سه پرچم اختلاف مى كنند ، پرچم أصهب ، پرچم أبقع ، وپرچم سفیانى ، با بنى ذنب الحمار ( عباسیها ) ، [ طائفه ] مضر ، وبا سفیانى ، دائى هاى او از [ طوائف ] كلب همكارى می كنند ، سفیانى وپیروانش بر بنى ذنب الحمار چیره می شوند ، تا آنكه كشتارى شود كه قبل از آن چنان كشتارى نشده باشد . مردى در دمشق حاضر گردد وبا همراهانش كشته شوند كه قبل از آن چنان كشتارى نشده باشد ، او از بنى ذنب الحمار ( عباسیها ) است ، وآن نشانه اى است كه خداوند تبارك وتعالى فرموده است : ( فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم ) ( پس اختلاف كردند گروهها از میان ایشان ، واى بر آنانكه از دیدار روزى بزرگ كفر ورزیدند ) .
1848 - المصادر :  العیاشی : ج 1 ، ص 64 ، ح 117
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()