تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - نشانه ها در سال ظهور = 01
سلام بر امام مهدی عج

نشانه ها در سال ظهور = 01

نویسنده :
تاریخ:23 بهمن 87-08:38

نشانه ها درسال ظهور = 01

* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است كه فرمود : زمانیكه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى كه دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیك خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشك شد و فرمود : زمانیكه شكافى در سد فرات افتاده و آب به كوچه هاى كوفه برسد ، آنگاه است كه شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .

* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یك ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنكه بنى امیه اختلاف پیدا كرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حكومت رسیدند آنها نیز حكومت كرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنكه اختلاف كرده و حكومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یكدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنكه منادى از آسمان ندا دهد كه ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا مىبینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وكتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت كرده ودر هیچ كجا پرچم او شكست نخواهد خورد تا آنكه از دنیا برود .

* حدیث شماره : 1053 *
* حسن بن محبوب ، از على بن حمزه ، از أبو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد مگر در سال هاى فرد ، سال یك یا سه یا پنج یا هفت یا نه .

* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود كه میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد می گردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نكنید .

* حدیث شماره : 1464 *
* على بن ابو حمزة ، از ابو بصیر واو از امام صادق ( ع ) روایت كرده كه فرمود : قبل از ظهور قائم ( ع ) قطعا سالى خواهد آمد كه مردم در آن سال ، دچار قحطى نشده واز نگرانى مردن به شدت بیمناك خواهند شد ، واموال ودارایى وجانها ومحصولات آنها دستخوش كاستى خواهد شد واین معنا در كتاب الهى بیان شده است ، وسپس این آیهء شریفه را تلاوت فرمود : " وشما را بوسیلهء بیم وگرسنگى وكاستى در دارایى وجانها ومحصولات ، مى آزماییم وشكیبایان را مژده بده " .

* حدیث شماره : 574 *
* از على بن محمد بن أعلم ازدى ، از پدرش ، از جدش نقل كرده كه گفت : علی علیه السلام فرمود : قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام دو مرگ سرخ و سفید و حمله ملخها در وقت خودش و حمله آنها در غیر وقت خودش بوجود خواهد آمد . اما مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید طاعون خواهد بود .

* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است كه فرمود : زمانی كه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى كه دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیك خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشك شد و فرمود : زمانیكه شكافى در سد فرات افتاده و آب به كوچه هاى كوفه برسد ، آنگاه است كه شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .

* عبدالرحمان بن حجاج ، از سلیمان بن خالد ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : پیش از قیام قائم علیه السلام ، دو نوع مرگ خواهد آمد ، مرگ سرخ و سفید ، چنانكه از هر هفت نفر ، پنج نفر آن خواهد رفت ( شاید مراد اینست كه پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت ) مرگ سرخ شمشیر ومرگ سفید ، طاعون خواهد بود
* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه حضرت فرمود : اى ابا محمد ( كنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم كه براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمی كنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیكه وقت تعیین می كنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وكشته شدن نفس زكیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرض كردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى است كه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرض كردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتكه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى كه خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنكه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى كه خوابیده را بیدار كرده ، وبه حیاط خانه ها می كشاند ، فریادى كه دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى كشد وآنوقت است كه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام می باشد .

* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود كه میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد می گردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نكنید .

* حدیث شماره : 1056 *
* جعفر بن سعد ، از پدرش ، از امام صادق علیه السلام آورده كه فرمود : سال پیروزى ( سال ظهور حضرت مهدى علیه السلام ) رود فرات طغیان كرده بگونه اى كه آب وارد كوچه هاى كوفه مى گردد .

* حدیث شماره : 1025 *
* زیاد بن مروان ، از عبد الله بن سنان ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : نداء ( آسمانى ) وخروج سفیانى و ( خروج ) یمانى وكشته شدن نفس زكیه وظهور دستى از آسمان ، همه از رخدادهاى قطعى بوده كه اتفاق خواهند افتاد وحضرت فرمود : همچنین فریادى در ماه رمضان شنیده خواهد شدكه انسان خواب را بیدار ، وبیدار را به وحشت انداخته بگونه ایكه دختران جوان را از حجاب وپوششها بیرون ، مى كشد ( شاید مراد اینستكه از شدت وحشت ، زنان جوان ، حجاب را رها كرده وفراموش نموده و می گریزند ) .

* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى كند كه حضرت فرمود : اى ابا محمد ( كنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم كه براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمىكنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیكه وقت تعیین مىكنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وكشته شدن نفس زكیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرضكردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى استكه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرضكردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتكه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى كه خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنكه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى كه خوابیده را بیدار كرده ، وبه حیاط خانه ها مىكشاند ، فریادى كه دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى كشد وآنوقت استكه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام مىباشد .

* حدیث شماره : 1037 *
* سیف بن عمیره ، از بكر بن محمد ازدى ، از امام صادق علیه السلام : خروج آن سه نفر ، خراسانى وسفیانى ویمانى ، در یك سال ویك ماه ویك روز خواهد بود ودر آن میان هیچ پرچمى هدایت كننده تر از پرچم ، یمانى ، نخواهد بود ، زیرا وى بسوى حق هدایت مى نماید .

* حدیث شماره : 1227 *
* أحمد بن محمد بن ابى نصیر از امام رضا ( ع ) روایت كرده است كه فرمود : ( قبل از [ ظهور ] ، سفیانى و یمانى و مروانى و شعیب بن صالح ، ظاهر خواهد شد ، بنابر این چگونه كسى كه خروج كرده است مىگوید : من همان قائم هستم ؟

* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یك ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنكه بنى امیه اختلاف پیدا كرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حكومت رسیدند آنها نیز حكومت كرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنكه اختلاف كرده و حكومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یكدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنكه منادى از آسمان ندا دهد كه ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا می بینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وكتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت كرده ودر هیچ كجا پرچم او شكست نخواهد خورد تا آنكه از دنیا برود .

* حدیث شماره : 813 *
* منصور دوانیقى گفت : اى سیف بن عمیرة قطعا از آسمان منادى به نام مردى از فرزندان ابو طالب ، ندا خواهد داد ، به او گفتم : مردم چنین چیزى می گویند ؟ گفت : سوگند به كسى كه جانم بدست اوست با گوشهاى خودم از او ( از امام باقر علیه السلام ) شنیدم كه می فرمود : حتما از آسمان ندا به نام مردى خواهد شد . گفتم : اى امیر المؤمنین ( منصور دوانیقى ) هرگز مانند چنین حدیثى نشنیده بودم ، گفت : اى سیف چنانچه این امر اتفاق بیفتد ما نخستین كسى خواهیم بود كه او را اجابت خواهید كرد زیرا او یكى از پسر عموهاى ماست . گفتم : از كدام پسر عموها ؟ گفت : از فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام . سپس گفت : اى سیف اگر این حدیث را از ابو جعفر محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام و از خیلى از مردم نشنیده بودم ، هرگز قبول نمىكردم ولى او شخصى چون محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام می باشد .

* حدیث شماره : 814 *
* حارث بن مغیرهء بصرى ، از میمون البان ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : همانا امر ما ( اهل بیت ) از این خورشید روشن تر وآشكار تر مى باشد . سپس فرمود : منادى از آسمان به نام ندا مى دهد كه فلان فرزند فلان ، امام است ، وشیطان لعنه الله از زمین ندا مى دهد همچنانكه در لیلة العقبة ، در مورد رسول الله صلى الله علیه وآله ندا داد .

* حدیث شماره : 815 *
* وهیب بن حفص از ناجیة القطان از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه گفت : همانا منادى ندا خواهد داد كه مهدى به نام آن حضرت ونام پدرش ، از آل محمد مى باشد . سپس شیطان هم ندا مى دهد كه فلانى وپیروان او برحق اند ، یعنى مردى از بنى امیة

* حدیث شماره : 817 *
* على بن ابى حمزه ، از شر حبیل ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه فرمود : در باره حضرت قائم علیه السلام از آن بزرگوار سئوال كردم ، حضرت فرمود : آن نخواهد شد تا آنكه منادى از آسمان ندا دهد كه تمام اهل مشرق ومغرب ، حتى دختران جوان در حجاب هم آنرا خواهند شنید .

* حدیث شماره : 1008 *
* علی بن اسباط ، از محمد بن داود ، از ابن كثیر رقى از امام صادق ( ع ) روایت كرده كه خدمت آن حضرت عرض كردم : فدایت شوم ، این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بسیار طول كشیده ودلهاى ما تنگ گشته ، و از دنیا خواهیم رفت ، حضرت فرمود : این امر از نا امید كننده ترین چیزها واز شدید ترین غم واندوه هاست ! منادى از آسمان به نام آن حضرت ونام پدرش ندا خواهد داد ، عرضكردم : فدایت شوم ، نام او چیست ؟ فرمود : نام او ، نام پیامبر ونام پدرش نام وصى ( شاید مراد نام امام حسن مجتبى علیه السلام است ) می باشد .

1012 - " الصیحة التی فی شهر رمضان تكون لیلة الجمعة لثلاث وعشرین مضین من شهر رمضان "
* حدیث شماره : 1012 *
* ابی یعقوب ، از حارث بن مغیره ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : صیحهء ماه رمضان در شب جمعه ، كه بیست وسه شب از ماه رمضان گذشته باشد ، اتفاق خواهد افتاد .

* حدیث شماره : 1013 *
* هشام بن سالم ، از زراره ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : منادى به نام ، حضرت قائم علیه السلام ، صدا خواهد زد عرض كردم : آیا آن ندا خاص است یا عام ؟ فرمود : عام است كه هر قوم وقبیله اى به زبان خودش آنرا مى شنود . عرضكردم : پس در آنصورت چه كسى با حضرت قائم ( علیه السلام ) مخالفت مى كند ، در حالیكه نداء به نام آنحضرت را شنیده است ؟ فرمود : ابلیس وشیطان آنها را رها نمى كند تا آنكه ( در آخر شب ) فریاد مى زند ومردم را به شك مىاندازد

* حدیث شماره : 1015 *
* محمد بن أبی عمیر ، از هشام بن سالم ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : دو صیحه وفریاد خواهد بود ، یكى در اول شب ودیگرى در آخر شب دوم ، عرض كردم : چگونه ؟ فرمود : یكى از آسمان ویكى از ابلیس وشیطان . عرض كردم : چگونه آندو را از هم تشخیص دهیم ؟ فرمود : كسى كه قبل از وقوع ، خبر وقوع آنها را شنیده باشد ، آنها را تشخیص مىدهد .

* حدیث شماره : 1018 *
* عبد الله بن بكیر ، از زرارة بن اعین ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : منادى از آسمان ندا خواهد داد كه ، فلانى امیرتان می باشد ، ومنادى دیگرى مى گوید : كه على ( علیه السلام ) وشیعیان او ، رستگاران وپیروزمندان هستند ، عرض كردم : بعد از آن ندا چه كسى با حضرت مهدى علیه السلام خواهد جنگید ؟ حضرت فرمود : شیطان هم ندا خواهد داد : فلانى ( مردى از بنى امیه ) وپیروان او پیروز ورستگارند . عرض كردم : چه كسى مى تواند ، راست ودروغ آن صداها ونداها را از یكدیگر تشخیص دهد ؟ فرمود : كسانیكه احادیث ما را روایت كرده اند ومی دانند كه این اتفاق خواهد افتاد ، آنها مى توانند تشخیص دهند كدام راست وكدامیك دروغ وباطل است ومی دانند كه شیعیان فرقه حقه هستند ، كه آن نداهاى حق وباطل را از یكدیگر تشخیص می دهند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.