تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - مطالب ابر دجال
سلام بر امام مهدی عج

دجال

نویسنده :
تاریخ:22 بهمن 87-15:02

حدیث شماره : 382 *
* قتاده از أنس از رسول خدا ( ص ) روایت كرده كه آن حضرت فرمود : " هیچ پیامبرى نیامد مگر اینكه امت خویش را از آن انسان یك چشم دروغگو بر حذر داشت ، آگاه باش ، او یك چشم دارد ، وخداوند تبارك وتعالى چنین نیست ، میان چشمانش نوشته شده كافر ، هر مؤمنى آنرا مى خواند "
* *
* : العمدة : ص 440 ص 925 - عن مسلم ، والبخاری .
* : منتخب الأثر : ص 461 ف‍ 6 ب‍ 7 ح‍ 2 - عن الترمذی .
382 - المصادر :
* : الطیالسی : ص 265 ح‍ 19

386 - " ما بین خلق آدم علیه السلام إلى قیام الساعة أمر أكبر من الدجال "
* حدیث شماره : 386 *
* هشام بن عامر مى گوید ، از رسول خدا ( ص ) شنیدم كه مى فرمود : " در فاصله ی میان آفرینش آدم " ع " تا رستاخیز ، قضیه اى بزرگتر از دجال وجود ندارد "
386 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 146

* حدیث شماره : 392 *
* عبدالرحمان بن أبی بكرة از پدرش روایت كرده كه گفت رسول خدا ( ص ) فرمود : " پدر ومادر دجال مدت سى سال داراى فرزند نشدند ، پس از این مدت كودكى بر ایشان متولد شد كه داراى یك چشم وزیان بارترین و بى فایده ترین چیز بود چشمانش بخواب مىرفت ودلش خواب نداشت ، وى گفت : رسول خدا ( ص ) پدرش را توصیف كرد وفرمود : پدرش مردى بلند قد و داراى اندامى ناهمگون بوده و گویى بینى وى منقار است ، و مادرش زنى بلند بالا و بى ریخت و داراى پستانهاى درشت است .

* حدیث شماره : 395 *
* عبادة بن صامت مى گوید : رسول خدا ( ص ) فرمود : دربارهء دجال آنقدر با شما سخن گفتم تا آنجا كه بیم آن داشتم كه تعقل نكنید ، مسیح دجال مردى كوتاه قد بوده و میان پاهاى او فاصله دارد ، داراى موهاى مجعد ، یك چشم دارد كه نه بر آمده است و نه گود نشسته ، اگر او بر شما مشتبه شد ، بدانید كه پروردگار شما چنین نیست ، و شما هرگز خداى خویش را نمى بینید تا از دنیا بروید .
* حدیث شماره : 444 *
* ابو مالك اشجعى از ربعى واو از حذیفه نقل كرده كه وى گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : " من از خود دجال بهتر مى دانم كه با او چیست ، با او دو رودخانه و نهر جارى است كه یكى بطور آشكار آب سفید ودیگرى بوضوح آتشى شعله ور است ، اگر كسى آنرا درك كرد باید به نهرى روى آورد كه آنرا به صورت آتش مى بیند وباید چشمانش را بهم بگذارد و سر خود را به زیر افكند واز آن بنوشد ، زیرا آن آبى خنك است . دجال داراى یك چشم است و در آن لكه اى پر رنگ وجود دارد ومیان چشمان او نوشته شده است ، كافر ، هر مؤمن با سواد وبى سوادى آنرا مى تواند بخواند " .
444 - المصادر :
* : ابن أبی شیبة : ج 15 ص 133 ح 19318

* حدیث شماره : 427 *
* ابو سلمة بن عبدالرحمان گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : " فرود مى آید دجال در خوز و كرمان با هشتاد هزار تن كه صورتهایى چون سپرهاى راه راه وكلاه بر سر دارند وداراى كفشهایى از مو هستند "
427 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 191

* حدیث شماره : 460 *
* عبد الله بن عثمان بن خیثم ، از شهر بن حوشب و او از اسماء بنت یزید بن سكن انصارى نقل كرده كه وى گفت : از رسول خدا ( ص ) شنیدم كه مىفرمود : ( دجال چهل سال در زمین درنگ خواهد كرد ، سال مانند ماه ، و ماه مانند هفته ، و هفته چون روز و روز مانند سوختن شاخه هاى نخل در آتش بود ) .
460 - المصادر :
* : عبد الرزاق : ج 11 ص 392 ح 20822

·             * حدیث شماره : 210 *
* از ربیعة بن أبو عبدالرحمان ، از انس بن مالك از رسول الله صلى الله علیه وآله ، روایت شده كه فرمود : دجال از محله یهودیهاى اصفهان خروج نموده ، و هفتاد هزار یهودى كه همه تاج بر سردارند همراه او خواهند بود .
210 - المصادر :
* : أحمد : ج 3 ص 224

415 - " یخرج الدجال من خراسان "
* حدیث شماره : 415 *
* ابن مسیب آنرا از ابو بكر نقل كرده وبه پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : دجال از خراسان خروج مى كند "

* حدیث شماره : 419 *
* ابن طاووس از پدرش از كعب نقل نموده كه گفت : و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : " دجال از عراق خروج مى كند " .

* حدیث شماره : 421 *
* ابو امامه باهلى مى گوید ، رسول خدا ( ص ) فرمود : " دجال از راه میان شام و عراق خروج مى كند "
421 - المصادر :
* : حماد : ص 149

* حدیث شماره : 431 *
* ابو عبد الله قراظ روایت كرده كه از سعد بن مالك وابو هریره شنید كه مىگویند ، رسول خدا ( ص ) فرمود : بار خدایا مردم مدینه را در شهرشان بركت عنایت فرما ، در روزى آنها خیر وبركت ایجاد كن ، معبودا ، ابراهیم " ع " بنده ودوست تو بود ومن بنده و فرستاده تو هستم ، ابراهیم " ع " براى مردم مكه از تو در خواست كرد ومن همانگونه كه ابراهیم " ع " براى مردم مكه از تو در خواست نمود براى مردم مدینه در خواست مى نمایم ، شهر مدینه در احاطه فرشتگان است ، بر هر گذرگاهى دو فرشته قرار دارند كه از آن مراقبت مى كنند ، بیمارى طاعون و دجال وارد این شهر نمىشوند ، هر كس قصد خیانت به این شهر را داشته باشد ، خداوند او را ذوب مى كند همانگونه كه نمك در آب ذوب مىشود .

* حدیث شماره : 451 *
* ابو هریره مى گوید رسول خدا ( ص ) فرمود : " وقتى كه یكى از شما از تشهد فارغ مىشود ، باید از چهار چیز به خدا پناه ببرد ، از عذاب دوزخ واز عذاب قبر ، و از آشوب و فتنهء زندگى ومرگ واز شر مسیح دجال " .
451 - المصادر :
* : ابن أبی شیبة : ج 15 ص 130 ح 19308

·             * حدیث شماره : 478 *
* سیابه از امام صادق ( ع ) نقل مىكند كه گفت : مردى از حضرت پرسید فدایت شوم مىگویند ، زراعت وكشاورزى مكروه است ، حضرت بدو فرمود : " زراعت نمائید ودرخت بنشانید ، بخدا سوگند مردم كارى حلال تر وپاكیزه تر از آن انجام نداده اند ، بخدا سوگند پس از خروج دجال زراعت مى شود ونخل كاشته مى شود "

478 - المصادر :
* : الكافی : ج 5 ص 260 ح 3

* حدیث شماره : 469 *
* زهرى از سالم از ابن عمر نقل كرده كه رسول خدا ( ص ) با جمعى از اصحاب از جمله عمر بن خطاب از كنار ابن صیاد كه كودكى بود گذارشان افتاد واو متوجه نشد ، تا اینكه رسول خدا ( ص ) با دستش به پشت او اشاره كرد وفرمود : آیا گواهى مىدهى كه من رسول خدا ( ص ) هستم ؟ ابن صیاد به او نگاهى كرد وگفت : گواهى مى دهم كه تو پیامبر بى سوادان هستى ، ابن صیاد به پیامبر گفت : آیا تو گواهى مى دهى من فرستاده خدا هستم ؟ رسول خدا ( ص ) فرمود : به خدا ورسول وفرستادگان او ایمان آوردم ، پیامبر به او فرمود : چه چیز بر تو وارد مى شود ؟ ابن صیاد گفت : بر من راستگو و دروغگو وارد مى شود ، پیامبر ( ص ) فرمود : امر را بر تو بهم آمیخته ، وسپس رسول خدا ( ص ) فرمود : چیزى را براى تو نهان كرده ام ، و ( یوم تأتى السماء بدخان مبین ) را براى او در نظر گرفته بود ، ( دجال ) ابن صیاد گفت : آن ، " دخ " است رسول اكرم ( ص ) فرمود : خفه شو ، از قدرت خود نمىتوانى تجاوز كنى ، عمر گفت : اى رسول خدا ( ص ) به من اجازه بده او را گردن بزنم ، پیامبر ( ص ) فرمود : اگر این شخص خود او ( دجال ) باشد ، قدرت استیلاى بر وى را ندارى ، واگر او همان شخص نباشد ، بنابراین از كشتن او سودى نبرده اى " .
* *
* : الخرائج : ص 283

* حدیث شماره : 399 *
* عبید بن عمر لیثى گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : " رستاخیز به پا نمىشود تا آنكه سى نفر دروغگو خروج مى كنند وهمهء آنها مدعى هستند كه قبل از قیامت ، پیامبر هستند

* حدیث شماره : 471 *
* سعید بن مسیب ، از ابوذر غفارى نقل كرده كه گفت رسول خدا ( ص ) فرمود : " مثال اهل بیت من به سان كشتى نوح ( ع ) است كسى كه بر آن سوار شد نجات یافت وكسى كه از سوار شدن بر آن سر بر تافت ، غرق گشت ، و كسى كه در آخر الزمان با ما نبرد وستیز داشته باشد ، گویى همراه دجال جنگیده است " .
471 - المصادر :
* : البزار : على ما فی كشف الهیثمی ، ومجمع الزوائد .
* : الطبرانی ، الصغیر : ج 1 ص 139 ح 140

·             * حدیث شماره : 473 *
* محمد بن مروان از امام صادق ( ع ) نقل كرده كه حضرت فرمود : كسى كه با ما اهل بیت كینه توزى كند ، خداوند او را یهودى محشور مى كند ، گفته شد : اى رسول خدا ( ص ) هر چند شهادتین را گفته باشد ! فرمود : آرى ، زیرا او در پناه این دو كلمه از ریخته شدن خون خویش جلوگیرى كرده ویا در حالى كه او ذلیل است جزیه مىپردازد ، آنگاه فرمود : كسى كه بغض وكنیه ما اهل بیت را در دل داشته باشد ، خداوند او را یهودى برمىانگیزاند ، گفته شد : اى رسول خدا ( ص ) چگونه ؟ فرمود : اگر دجال را درك كند بدو مىگرود " .
473 - المصادر :
* : المحاسن : ص 90 ب 16 ح 39

·             * حدیث شماره : 479 *
* مفضل بن عمر از امام صادق ( ع ) روایت كرده كه حضرت فرمود : " خداى تبارك وتعالى چهارده هزار سال پیش از آفرینش انسانها كه ارواح ما بودند چهارده نور را آفرید ، بدو گفته شد : اى فرزند رسول خدا ( ص ) آن چهارده نفر كیانند ؟ حضرت فرمود : محمد وعلى وفاطمه وحسن وحسین وامامان از ذریه حسین " ع " كه آخرین آنان قائم است ، هم او كه پس از غیبتش قیام و ظهور مىنماید و دجال را به قتل مى رساند ، و زمین را از هر ظلم وستم ، پاك مى گرداند " .
479 - المصادر :
* : كمال الدین : ج 2 ص 335 ب 33 ح 7

* حدیث شماره : 434 *
* عمرو بن عبد الله حضرمى ، از ابو امامهء باهلى نقل كرده كه گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : هیچ بخشى از زمین باقى نمىماند مگر اینكه دجال وارد آن مى شود وبر آن استیلاء مى یابد ، مگر مكه ومدینه ، زیرا او از هر گذرگاهى كه بخواهد وارد مدینه شود ، فرشته اى با شمشیر كشیده با او روبرو مى شود تا آنكه كنار تپه سرخ و بعد از انتهاى نمكزار ودر محل تجمع سیلابها فرود مى آید ، آنگاه شهر مدینه اهل آنرا سه بار مىلرزاند ، وهیچ مرد وزن منافقى باقى نمىماند مگر اینكه به او (دجال ) ملحق مىشوند ، در آنروز مدینه پلیدیها را از خود مىزداید همانگونه كه دم آهنگرى نا خالصى آهن را بین مى برد ، آنروز روز خلاص و رهایى نامیده مى شود ، أم شریك عرض كرد : در آن روز مسلمانان كجایند ؟ فرمود : در بیت المقدس ، دجال خروج مى كند وآنها را به محاصره در مى آورد ، تا آنكه خبر فرود آمدن حضرت عیسى به او مى رسد پا به فرار گذاشته و مىگریزد " .

* قسمتی از حدیث شماره : 476 *

          و از جمله ی آن نشانه ها ،دجال بزرگ یك چشم است كه چشم راست او ناپیدا است ودر چشم دیگرش لكه اى مانند گوشت جویده شده دیده مىشود ، كه آمیخته به خون است ، چشم وى مانند دانهء انگورى است كه روى آب شناور باشد از حدقه بیرون آمده است ، گروهى از مردم بصره هستند كه تعدادشان به اندازه ی شهداى ، ابله ، مىرسد وانجیل ها را حمایل دارند از او پیروى می كنند

 

حدیث شماره : 1477 *
* صفوان بن عمرو ، از مشایخ از كعب الاحبار نقل كرده وآنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است وگفته : هنگامى كه عیسى بن مریم ، همراهان اندك خود را دید ، نزد خداى متعال شكوه نمود ، خداوند فرمود : من تو را نزد خود بالا مى برم و تو را مىمیرانم ، واینگونه نیست كه هر كسى را نزدم بالا بردم ، بمیرد . بلكه تو را بر دجال یك چشم بر مى انگیزم و تو او را بقتل مى رسانى ، وپس از آن بیست وچهار سال زندگى خواهى كرد ، وسپس تو را مى میرانم ،

 با مرد نى حق .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()