تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - مطالب ابر فضایل منتظران
سلام بر امام مهدی عج

فضایل منتظران

نویسنده :
تاریخ:23 بهمن 87-16:30

فضایل منتظران

حدیث شماره : 585 *
* از علی علیه السلام است که مىفرمود : مانند زنبور عسل در مبان پرندگان باشید ، هیچ پرنده اى نیست که زنبور عسل را ضعیف و ناچیز نشمارد ، در حالیکه اگر آنها مىدانستند که در درون این حیوان ( زنبور عسل ) چه برکتى وجود دارد هرگز آنرا ضعیف نمىشمردند . با زبان و بدنتان با مردم معاشرت کرده اما با قلب و دل خود از آنها دورى کنید . سوگند به کسى که جانم بدست اوست شما آنچه را که دوست دارید نخواهید دید تا زمانیکه بعضى از شما بصورت برخى دیگر آب دهان انداخته و برخى ، بعضى دیگر را دروغگو خطاب کند ، و تا زمانیکه از شیعیان من مقدار اندکى ، مانند سرمه در چشم و نمک در غذا باقى نماند . براى شما مثالى خواهم زد ، مثل مردى را که غذاى پاک و تمیزى داشته و آنرا در خانه گذاشته وتا زمانى که خدا مىخواهد از آنجا مىرود . سپس دو باره سراغ آن رفته در حالیکه کرم برداشته ، دوباره آنرا تمیز کرده وپاک مىکند وداخل خانه گذاشته ومىرود تا زمانیکه خدا خواهد ، در حالیکه دوباره غذا کرم افتاده باز گشته وآنرا پاک و تمیز کرده و همینطور تا آنکه دیگر از آن غذا مقدارى باقى مىماند که دیگر کرم زده نخواهد بود و همچنین شما امتحان شده و انتخاب مىشوید تا آنکه از شما جز گروهى که فتنه ها در آن تأثیر نخواهند گذاشت ، باقى نمىماند .
المفردات : زایلوهم : أی انفصلوا عنهم وتمیزوا . الأندر

* حدیث شماره : 1191 *
* ابراهیم بن هلال نقل کرده که گفت به ابو الحسن ( ع ) عرض کردم من پیر شدم ، از دنیا مىروم وبه من چیزى خبر ندادى ، حضرت فرمود : اى ابو اسحاق تو شتاب مىکنى ، عرض کردم : آرى بخدا شتاب مىکنم ، و چرا شتاب نکنم ؟ ملاحظه مىکنى که به چه سن و سالى رسیده ام ؟ حضرت فرمود : اى ابو اسحاق بخدا سوگند ، این قضیه اتفاق نمىافتد تا آنکه شما از یکدیگر متمایز شده و مورد امتحان و آزمایش قرار گیرید و اندکى از شما باقیمانده باشد ، و سپس کف دستش را متمایل نمود .
1191 - المصادر :
* :
النعمانی : ص 208 ب 12 ح 14

* حدیث شماره : 1488 *
* أحمد بن محمد بن ابى نصر ، از امام رضا ، و آن بزرگوار از امام صادق ( ع ) روایت کرده که مى فرماید : سوگند به خداوند ، آن رویدادى که به سوى آن گردن مى کشید پدید نخواهد آمد تا از یکدیگر مشخص شوید ومورد امتحان وآزمایش قرار گیرید . سپس از هر ده نفر برخى از بین مى روند وجز اندکى از شما باقى نمىماند ، آنگاه حضرت آیه زیر را تلاوت نمود که خداوند مى فرماید : " آیا چنین پنداشته اید که تنها با ادعاى ایمان وارد بهشت خواهید شد ، در حالى که خداوند هنوز مجاهدان از شما وصابران را مشخص نساخته است " ؟
*
حدیث شماره : 1559 *
*
ربیع بن سعد ، از عبدالرحمان بن سلیط ، از از امام حسین علیه السلام نقل کرده است که فرمود : دوازده مهدى از ماست ، نخستین فرد آنان أمیر مؤمنان على بن أبیطالب وآخرین آنان نهمین فرزند من است ، او امامى است که به حق قیام مى کند ، خداوند زمین را بعد از مردنش بوسیلهء او زنده مىکند ، وبواسطهء او دین حق را بر همهء آئین ها غالب مىگرداند ، هرچند مشرکان ناراحت باشند ، او غیبتى دارد که برخى از او روى گردان شده وجمعى دیگر بر دین خود ثابت قدم مىمانند ایشان مورد اذیت قرار مى گیرند وبه آنان گفته مى شود : اگر راست مى گوئید ، این وعده چه زمانى تحقق مىیابد ؟ آگاه باشید صبر کننده بر أذیت وتکذیب در غیبت او همانند کسى است که با شمشیرش در کنار رسول خدا صلى الله علیه وآله جهاد کرده باشد .
1559 - المصادر :
* :
کمال الدین : ج 1 ص 317 ب 30 ح 3

* حدیث شماره : 619 *
* از امام صادق از علی علیه السلام : منتظر وآماده فرج بوده واز رحمت الهى مأیوس نگردید . بهترین اعمال نزد خداوند متعال زمانیستکه بندهء مؤمن منتظر وآمادهء فرج باشد وکسیکه منتظر وآمادهء امر ما ( اهل بیت ) باشد مانند کسیتکه در راه خدا در خون خود بغلطد .
619 - المصادر :
* :
الخصال : ج 2 ص 610 - 616 و 625 ب 400 ح 10

* حدیث شماره : 716 *
* ابراهیم بن زیاد ، از ابوحمزهء ثمالى ، از ابوخالد کابلى نقل کرده که گفت : امام زین العابدین علیه السلام فرمود : اى کابلى ، أولی الأمر که خداوند آنان را امامان و پیشوایان مردم قرار داده و اطاعت ایشان را واجب ساخته است ، و آنان عبارتند از : امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام سپس عمویم امام حسن و پس از او پدرم امام حسین تا آنکه کار امامت به من رسید ، سپس حضرت ساکت شد . عرض کردم : اى سرور من از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمود : زمین از حجت خدا بر بندگان خالى نخواهد ماند ، پس امام وحجت بعد از شما چه کسى خواهد بود ؟ فرمود : پسرم محمد که نام او در کتب الهى ( صحف الاولین ) باقر بوده که علوم را مىشکافد و او حجت و امام بعد از من مىباشد وپس از او پسرش جعفر است که در نزد اهل آسمان صادق نامیده مىشود . عرض کردم : اى سرور من چگونه فقط نام او صادق است در حالیکه شما همه صادق مىباشید ؟ فرمود که پدرم از پدرش از رسول الله صلى الله علیه و آله روایت کرده که فرمود : زمانیکه پسرم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن أبی طالب به دنیا آمد او را ، صادق بنامید . و پنجمین فرزند او ( امام صادق علیه السلام ) که نامش جعفر است به دروغ ادعاى امامت مىکند واو نزد خداوند ، جعفر کذاب ، مىباشد که به خداوند افترا بسته و چیزى را که اهل آن نیست بعنوان مخالفت با پدرش وحسادت با برادرش ادعا مىنماید و او همان کسى است که آرزو مىکند هنگام غیبت امام زمان از اسرار الهى خبردار گردد . آنگاه على بن الحسین ( ع ) بشدت گریست و فرمود : گویا مىبینم که جعفر کذاب حاکم ستمگر را براى تفتیش و جستجوى حضرت مهدى و امر ولى الله ( ع ) که در پناه و حفظ الهى غایب شده بود راهنمائى کرد و از خلیفه مىخواست که وکیل پدرش امام هادى علیه السلام شده و امور آن حضرت به او واگذار گردد ، در حالیکه نمىداند پست تر از آن است که چنین لیاقتى داشته باشد ، وهمچنین قصد داشته که چنانچه به حضرت مهدى علیه السلام دست یابد او را کشته ومیراث برادرش را بنا حق غصب نماید . راوى ( ابو خالد کابلى ) مىگوید عرض کردم : اى فرزند رسول خدا آیا اینها شدنى است ؟ فرمود : آرى بخدا سوگند ، اینها همه در صحیفه اى که در آن وقایع غم انگیزى که بر ما پس از رسول خدا صلى الله علیه وآله جارى مىگردد ، نوشته شده است ، ابو خالد مىگوید عرض کردم : اى پسر رسول خدا پس از آن چه خواهد شد ؟ فرمود : سپس غیبت امام دوازدهم از جانشینان رسول خدا صلى الله علیه وآله و امامان پس از پیامبر صلى الله علیه وآله طولانى خواهد گشت . اى ابا خالد کسانى که در زمان غیبت قائل به امامت آن حضرت بوده و منتظر ظهور آن حضرت بمانند برترین اهل هر زمان بوده و خداوند متعال چنان عقل وفهم و معرفتى به آنها عطا کرده که زمان غیبت براى آنها مانند زمان حضور ومشاهده مىگردد و ایشان را در آن زمان بمنزله مجاهدین در رکاب رسول الله صلى الله علیه وآله قرار داده است وآنها حقیقتا شیعیان خالص ما و دعوت کنندگان به دین خداوند متعال در پنهان وآشکار خواهند بود وحضرت فرمود : انتظار فرج از بزرگترین و برترین فرج هاست .
716 - المصادر :
* :
مختصر إثبات الرجعة : ح 8

- " لینصرن الله هذا الامر بمن لا خلاف له ، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو الیوم مقیم على عبادة الأوثان "
* حدیث شماره : 977 *
* مثنى ، از ابوبصیر ، از امام صادق علیه السلام : روایت کرده است که فرمود : خداوند این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) را بوسیلهء کسانى یارى مى نماید که هیج ارزش واعتبارى در دین ندارند ( یعنى دشمنان دوست مى شوند ودین را یارى مى نمایند ) اگر این امر واقع شود کسانى از آن خارج خواهند شد که امروز بت پرست مى باشند ( شاید مراد اینستکه کسانى که امروز به ظاهر شیعه بوده ولى در واقع منافق وبت پرست مى باشند از قیام حضرت خارج خواهند شد )
977 - المصادر :
* :
الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی

* حدیث شماره : 1073 *
* جعفر بن محمد ، از ابراهیم بن عبدالحمید ، از امام صادق علیه السلام آورده است که فرمود : زمانیکه حضرت قائم علیه السلام قیام نماید ، کسانى که خود را از شیعیان دانسته از اطاعت حضرت خارج مىشوند ، وکسانى که مانند خورشید پرستان وماه پرستان هستند ، به اطاعت و ولایت حضرت داخل مى شوند ( دوست ، دشمن ودشمن ، دوست مىگردد " .
1073 - المصادر
:
* :
النعمانی : ص 317 ب 21 ح
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()