تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - مطالب ابر نشانه ها در سال ظهور = 02
سلام بر امام مهدی عج

نشانه ها در سال ظهور = 02

نویسنده :
تاریخ:23 بهمن 87-07:37

نشانه ها در سال ظهور = 02

* حدیث شماره : 761 *
* ابراهیم بن زیاد خارقى ، از ابو بصیر نقل كرده كه وى می گوید به امام صادق علیه السلام عرضكردم كه امام باقر علیه السلام : می فرمود قائم آل محمد ( صلوات الله علیهم اجمعین ) دو غیبت داشته كه یكى از دیگرى طولانی تر می باشد ، امام صادق علیه السلام فرمود : آرى ( همینطور است ) واین امر نخواهد شد تا آنكه شمشیر ، بنى فلان ، مختلف ودائر ، وحلقه تنگ تر شود سفیانى خروج كند و بلا شدت پیدا نموده ودر میان مردم كشت وكشتار راه افتد آنگاه به حرم الهى ( كعبه ) و حرم رسول الله صلى الله علیه وآله پناه خواهند برد .
* حدیث شماره : 997 *

* حسن بن محبوب ، از ابراهیم ( بن زیاد ) خارقى ، از ابو بصیر ، از امام صادق به نقل از امام باقر علیهما السلام آورده كه فرمود : آرى ، آن ( ظهور قائم علیه السلام ) نخواهد شد تا آنكه میان ، بنى فلان ، اختلاف افتاده ، وبه روى یكدیگر شمشیر بكشند ، حلقه تنگ شود وسفیانى خروج نماید وبلاء شدت یابد ، ومرگ وكشت وكشتار مردم را فرا بگیرد كه مجبور شوند به حرم خداوند وحرم رسول الله صلى الله علیه وآله ( به مكه ومدینه ) پناه ببرند .
* حدیث شماره : 999 *

* حسن بن محبوب زراد ، از عبد الله بن سنان ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : مرگ وكشت وكشتار مردم را چنان در بر خواهد گرفت كه مردم به حرم ( مكه یا مدینه ) پناهنده خواهند شده آنگاه منادى وسخنگوى صادق وراستگوئى از شدت جنگ ، ندا مى دهد كه براى چه مى جنگید ومى كشید ؟ صاحب شما ، فلانى ، است .
* حدیث شماره : 1005 *

* عبد الله بن جبله ، از پدرش ، از محمد بن ثابت ، از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده و مىگوید : از آن حضرت سئوال كردم ، آیا پیش از این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) علامتى وجود خواهد داشت ؟ فرمود : آرى . عرض كردم : آن چیست ؟ فرمود : هلاك شدن عباسى ، وخروج سفیانى وكشته شدن نفس زكیه وفرو رفتن ( سپاه سفیانى ) در بیداء ، وصدا از آسمان . عرضكردم : فدایت شوم ، بیم دارم كه این رخدادها به طول انجامد ! فرمود : خیر ، اینها مانند دانه هاى تسبیح پشت سر هم خواهند آمد .
* حدیث شماره : 1031 *

* حسین بن مختار ، از ابن ابی یعفور ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه به راوى فرمود : ( علامتهاى قیام حضرت مهدى علیه السلام را ) با دستت بشمار هلاك شدن فلانى ( یكى از شخصیتهاى بنى عباس ) و خروج سفیانى وكشته شدن نفس ( زكیه ) وفرو رفتن سپاه ( سفیانى ) در زمین وندا . عرض كردم صوت و ندا آیا همان نداى آسمانى است ؟ فرمود : و بوسیله آن صاحب این امر ( حضرت مهدى علیه السلام ) شناخته مى گردد ، فرج وگشایش همه اش در گرو هلاك شدن فلانى ( از بنى عباس ) می باشد .
 حدیث شماره : 783 *
* وهیب بن حفص ، از ابوبصیر ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه فرمود : زمانى كه ببینید آتشى از سمت مشرق مانند ستون بلندى سه یا هفت روز پدیدار شده است آمادهء فرج آل محمد علیهم السلام ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) باشید اگر خداوند متعال بخواهد ، كه خداوند عزیز و حكیم مىباشد . . . سپس حضرت فرمود : خروج سفیانى و یمانى و خراسانى در یك سال ودر یك ماه ودر یك روز پشت سر هم ( مثل دانه هاى تسبیح ) واقع شده وگرفتارى وبلا وناراحتى از هر سو روى می آورد ، واى بر كسیكه با آنها مخالفت نماید . در میان آنها پرچمى هدایت كننده تر از پرچم یمانى یافت نمى شود . زیرا آن پرچم هدایت استكه بسوى حضرت صاحب الزمان ( علیه السلام ) دعوت مى نماید . زمانى كه یمانى خروج كند ، فروش اسلحه به مردم و به مسلمانان حرام مى گردد . وزمانیكه یمانى خروج كند همراه او قیام كن كه پرچم او پرچم هدایت مى باشد . وهیچ مسلمانى حق ندارد با او مخالفت كرده و سر پیچى نماید هر كه چنین كارى كند از اهل آتش خواهد بود . زیرا او به حق وبه راه مستقیم دعوت می نماید .
* حدیث شماره : 1054 *

* حسن بن علی بن أبی حمزه ، از پدرش ، و وهیب بن حفص ، از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : هنگامیكه مردم در عرفات در حال وقوف مى باشند ، ناگاه سواره اى ، سوار بر شتر سریع و تیز تك ، نزد مردم آمده وخبر مرگ خلیفه اى را كه با مرگ او فرج آل محمد صلى الله علیه وآله وفرج همگى مردم ، آغاز می شود به آنها مى رساند ، وحضرت فرمود : زمانیكه علامتى را در آسمان ملاحظه كردید كه آتشى بزرگ از سمت مشرق نمودار است ، وچندین شب ادامه خواهد داشت ، در آن زمان ، فرج مردم ظاهر شده وآن ، اندكى قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 774 *
* در روایت سید على بن عبدالحمید از امام باقر علیه السلام آمده است : زمانى كه سپاه سفیانى در زمین فرو مى روند ، حضرت قائم علیه السلام در آن هنگام در مكه بوده كه به كعبه پناهنده شده ومىگوید : من ولى الله هستم ، آنگاه بین ركن و مقام با آن حضرت بیعت مى نمایند . . . . و همراه آن حضرت عهد و پیمانى از رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم مىباشد كه دست بدست از پدرانش به آن حضرت رسیده است ، چنانچه تشخیص امور ، و شناخت حضرت براى مردم مشكل گردد ، و نداى آسمانى كه بنام آن حضرت ونام پدرش مى باشد ، مشكلى نخواهد داشت .
* حدیث شماره : 1003 *
* یعقوب بن یزید ، از زیاد قندى ، از گروهى از یارانش از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه از آن حضرت سئوال شد ، آیا خروج سفیانى از وقایع حتمیه است ؟ حضرت فرمود : آرى وكشته شدن نفس زكیه وقیام حضرت قائم ( علیه السلام ) از وقایع حتمیه بوده وفرو رفتن ( سپاه سفیانى ) در سرزمین بیداء وظاهر شدن دستى از آسمان ، ونداء از آسمان هم از حتمیات است . عرض كردم : منظور از ندا چیست ؟ فرمود : منادى از آسمان باسم حضرت قائم وپدرش ( علیهما السلام ) ندا خواهد داد .
* حدیث شماره : 1004 *
* ابی خالد قماط ، از حمران بن أعین ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : از رخدادهاى قطعى كه پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) اتفاق خواهد افتاد خروج سفیانى وفرو رفتن ( سپاه وى ) در زمین بیداء ، وكشته شدن نفس زكیه ، ونداء منادى از آسمان ، مى باشند

* حدیث شماره : 1005 *
* عبد الله بن جبله ، از پدرش ، از محمد بن ثابت ، از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده و مىگوید : از آن حضرت سئوال كردم ، آیا پیش از این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) علامتى وجود خواهد داشت ؟ فرمود : آرى . عرض كردم : آن چیست ؟ فرمود : هلاك شدن عباسى ، وخروج سفیانى وكشته شدن نفس زكیه وفرو رفتن ( سپاه سفیانى ) در بیداء ، وصدا از آسمان . عرضكردم : فدایت شوم ، بیم دارم كه این رخدادها به طول انجامد ! فرمود : خیر ، اینها مانند دانه هاى تسبیح پشت سر هم خواهند آمد .
* حدیث شماره : 1031 *
* حسین بن مختار ، از ابن ابی یعفور ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه به راوى فرمود : ( علامتهاى قیام حضرت مهدى علیه السلام را ) با دستت بشمار هلاك شدن فلانى ( یكى از شخصیتهاى بنى عباس ) و خروج سفیانى وكشته شدن نفس ( زكیه ) وفرو رفتن سپاه ( سفیانى ) در زمین وندا . عرض كردم صوت و ندا آیا همان نداى آسمانى است ؟ فرمود : و بوسیله آن صاحب این امر ( حضرت مهدى علیه السلام ) شناخته مى گردد ، فرج وگشایش همه اش در گرو هلاك شدن فلانى ( از بنى عباس ) می باشد .

* حدیث شماره : 310 *
* ابو هریرة می گوید از رسول الله صلى الله علیه وآله شنیدم كه می فرمود : با شخصى در میان ركن ومقام ( با حضرت مهدى علیه السلام ) بیعت خواهد شد . نخستین كسانى كه حرمت خانهء كعبه را از بین می برند خود اهل مكه هستند كه به محض بىاحترامى به آن به هلاكت وبدبختى مى افتند . سپس سپاهى از حبشه آمده وكعبه را خراب می كند كه بعد از آن ساخته نخواهد شد ، و آنان گنج و زیورهاى كعبه را خواهند برد .
172 - " یطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدی له ذناب "

* حدیث شماره : 172 *
* كعب روایت مى كند ( وآنرا به پیامبر صلى الله علیه وآله نسبت نداده است ) . كه پیش از ظهور حضرت مهدى ( علیه السلام ) ستارهء دنباله دارى از سمت مشرق طلوع می كند .

* حدیث شماره : 781 *
* ثعلبة بن میمون ، از بدر بن خلیل ازدى ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : دو نشانه قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام اتفاق خواهد افتاد كه قبل از آن از زمان آمدن حضرت آدم به زمین سابقه نداشته است یكى گرفتگى خورشید در نیمه ماه رمضان ودیگرى ماه گرفتگى در آخر همان ماه . مردى گفت : اى فرزند رسول خدا خورشید گرفتگى در آخر ماه خواهد بود ! حضرت فرمود : من می دانم چه می گویم . ولى آن دو نشانه از زمان نزول حضرت آدم علیه السلام هرگز اتفاق نیفتاده است .
782 - " إن لمهدینا آیتین لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض ، ینكسف القمر لأول لیلة من رمضان ، وتنكسف الشمس فی النصف منه ، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض "

* حدیث شماره : 782 *
* عمرو بن شمر ، از جابر از امام باقر علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : همانا مهدى ما ( علیهم السلام ) دو نشانه دارد كه از آغاز خلقت آسمان وزمین سابقه نداشته اند یكى ماه گرفتگى در شب اول ماه رمضان ودیگر خورشید گرفتگى در نیمه دیگر همان ماه . واین دو هرگز از ابتداى خلقت آسمان و زمین سابقه نداشته اند .
 - " علامة خروج المهدی كسوف الشمس فی شهر رمضان فی ثلاث عشرة وأربع عشرة منه "
* حدیث شماره : 1021 *
* این روایت به نحو ارسال از علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمود : علامت قیام حضرت مهدى علیه السلام ، گرفتن خورشید در روز سیزدهم و چهاردهم ماه رمضان خواهد بود .
* حدیث شماره : 1518 *
* در روایت ابو الجارود از امام باقر ( ع ) نقل شده است كه فرمود : " خداوند مى تواند نشانه اى را فرو فرستد " ودر آخر الزمان نشانه هایى را به شما ارائه خواهد داد ، از جمله : " دابة الارض ، دجال ، وفرود آمدن عیسى بن مریم علیه السلام ، وطلوع خورشید از مغرب " .
* حدیث شماره : 1524 *
* از امیر المؤمنین على بن أبی طالب ( ع ) روایت شده كه فرمود : آگاه باشید ، مردم پس از آنكه خورشید از مغرب طلوع نمود ، مانند امروزشان خواهند بود ، در پى اولاد وفرزند هستند ، هر مردى كه دیگرى را ملاقات مى كند مىگوید كى متولد شده اى ؟ مىگوید : زمان طلوع خورشید از مغرب [ در آن هنگام ] توبه ، بر داشته مىشود ، و كسى كه قبلا ایمان نداشته ویا از ایمان خود كسب خیر ( توبه ) نكرده باشد ، ایمانش به حال او سودمند نخواهد بود .
986 - " لا یخرج القائم حتى یخرج قبله اثنا عشر من بنی هاشم كلهم یدعو إلى نفسه "

* حدیث شماره : 986 *
* أحمد بن عائذ ، از ابن خدیجه ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : حضرت قائم ( علیه السلام ) قیام نخواهد كرد تا اینكه دوازده تن از بنى هاشم خروج مى كنند ، هر یك بسوى خود دعوت مىنمایند .
* حدیث شماره : 1068 *
* ابن محبوب ، از یعقوب سراج نقل كرده ومی گوید به امام صادق علیه السلام عرضكردم : فرج شیعیان شما چه زمانى است ؟ فرمود : زمانیكه فرزندان عباس ( بنى عباس ) با یكدیگر اختلاف كرده وقدرت و حكومت آنها از هم گسسته شود وكسانى كه جرأت تعرض به آنها را نداشتند به حكومت آنها طمع بورزند ، وعرب مشكلات خود را رها كرده وهر جوجه اى به هواى پرواز مى افتد ( كنایه از اینكه هر كسى براى خود داعیه قدرت پیدا مى كند ) وشخص شامى ( سفیانى ) ظهور كرده ویمانى ( از یمن ) روى آورده وحسنى ( سید حسنى ) تحرك نظامى مىنماید وصاحب این امر ( حضرت مهدى علیه السلام ) از مدینه به سمت مكه خارج شده در حالیكه میراث رسول الله صلى الله علیه وآله را بهمراه دارد . عرضكردم : میراث رسول الله صلى الله علیه وآله چیست ؟ فرمود : شمشیر وزره وعمامه وعبا ( برد ) وعصا وپرچم ولباس جنگ وزین اسب رسول الله صلى الله علیه وآله ، آن هنگام حضرت مهدى علیه السلام وارد مكه شده وشمشیر را از نیام مىكشد وزره را پوشیده وپرچم را باز مىكند وعبا وعمامه را پوشیده وعصا را بدست مىگیرد آن زمان است كه خداوند اجازه ظهور به آنحضرت مىدهد وآنگاه بعضى از دوستان وآشنایان آنحضرت كه از قضیه با خبر مى شوند به سید حسنى خبر داده واو نیز بسرعت خروج نموده ( كه به یارى حضرت برود ) كه اهل مكه بر او یورش برده ووى را مىكشند وسرش را نزد شخص شامى ( سفیانى ) مىفرستند ، آنگاه حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) ظهور كرده ومردم با او بیعت نموده وپیرویش مى نمایند ، وشخص شامى پس از این قضیه سپاهى به مدینه مى فرستد كه خداوند آنها را به مدینه نرسیده نا بود مى سازد ، آنهنگام تمامى فرزندان علی علیه السلام ( سادات علوى ) از مدینه فرار كرده ، ودر مكه به حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) ملحق مى گردند ، سپس حضرت به عراق رفته وسپاهى به مدینه مى فرستد تا آنكه امنیت شهر ومردم را بر قرار كرده تا مردم بتوانند به آنجا برگردند .
1068 - المصادر :
* : الكافی : ج 8 ص 224 - 225 ح 285 - وعنه ( محمد بن یحیى ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن یعقوب السراج قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : متى فرج شیعتكم ؟ قال : فقال : -
* : النعمانی : ص 270 ب 14 ح 42 .....

* حدیث شماره : 1071 *
* قتیبه أعشى ، از أبان بن تغلب ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : زمانیكه پرچم حق ( پرچم حضرت مهدى علیه السلام ) ظاهر شود ، تمام مردم در شرق وغرب جهان آنرا نفرین مىكنند ، آیا مى دانى چرا ؟ عرض كردم : خیر ، فرمود : بخاطر اینكه اشخاصى از اهل بیت ( از سادات ) قبل از حضرت مهدى علیه السلام به حكومت رسیده وبا ظلم وجور رفتار كرده اند ، ( مردم تصور مى كنند كه حضرت هم از آن دسته است و بناى ظلم و ستم دارد ) .
1071 - المصادر :
* : النعمانی : ص 298 - 299 ب 17 ح 4

* حدیث شماره : 610 *
* از علی علیه السلام : اى مردم ! قریش امامان عرب هستند نیكانشان امام نیكان وفاجرها وكنهكارانشان امام فاجرها وكنهكاران . بدانید كه سنگ آسیا بگرد ضلالت خواهد چرخید وهنگامیكه برپایه وستون خود راست بایستد ، با چرخش خود همه چیز را آرد مى كند ، وچرخش آسیاى آن طوریستكه بیننده از آن خوشش مى آید وزمان فریبندگى آن ، زمان اوج آن خواهد بود ( اشاره به اینكه حكومت ظلم با همه فریبندگى وزیبائى خواهد آمد ) اما نابود واز هم گسیختن آن فقط بدست خدا مى باشد . آگاه باشید ، من و نیكان از عزت واهل بیتم عالم ترین مردن در كودكى وصبورترین آنها در بزرگى مى باشیم . پرچم حق با ماست كه هركس از آن جلوتر رفته ، از دین بیرون شده وهركس از آن عقب بیفتد ، نابود وهلاك كشته ، وهركس با آن حركت كند به هدف خواهد رسید ومائیم اهل بیت رحمت ، وبواسطهء ماست كه در هاى حكمت گشوده شده وما به حكم خدا حكم كرده وبواسطهء علم خداست كه دانسته وآموخته وعالم گشته ایم واز شخص صادق وراستگو ( صلى الله علیه وآله ) شنیده ایم .
پس چنانچه از ما پیروى كنید ، نجات پیدا كرده وچنانچه به ما پشت كنید ، خداوند شما را بدست ما عذاب خواهد كرد بواسطهء ماست كه خداوند گره هاى ذلت را از گردن هاى شما باز نموده وختم خواهد نمود ، نه به شما . ( ما محور هستیم ) آنها كه عقب مانده اند باید به ما ملحق شده وآنها كه جلو رفته اند باید به نزد ما برگردند ، وچنانچه عجله نكنید یا نخواهید كه مقدرات الهى عقب بیفتد ( گرچه بشر ذاتا اینگونه است ) براى شما مى گفتم از جوانانى از غیر عرب واز فرزندان عرب وقدرى از پیر مردها كه مقدار آنها بقدر نمك در غذا مى باشد ، كه نمك غذا از چیزهاى دیگر در آن كمتر است .
غیبت ها در ما وانتظار براى شیعیان ماست . ما وشیعیانمان با درد معده وتب وشمشیربه سوى خدا خواهیم رفت ودشمنان ما با مرض ودمل ودیگر بلاها وانتقامهائى كه خداوند براى آنها پیش خواهد آورد ، هلاك خواهند شد . بخدا قسم ، اگر آنچه را كه مى دانم براى شما بگویم ، گروهى از شما خواهند گفت كه او چقدر دروغگو مىباشد . چنانچه از میان شما ( شیعیان ) صد نفر را كه دلهاى آنان مانند طلا است انتخاب كرده واز آن میان نیز ده نفر را بر گزینم وحدیثى را كه در مورد ما اهل بیت هر چند هم آسان باشد ، برایشان بگویم ، در حالیكه جز حق وراستى در بین نباشد ، باز هم خواهند گفت كه ، على از دروغگوترین مردم است . در حالیكه اگر به ده نفر از غیر شیعه ، احادیث زیادى را در تعریف دشمنان خود وكسانى كه به ما ظلم كرده اند ، بگویم خواهند گفت كه ، على از راستگوترین مردم است . ( یعنى اینكه فضائل ما را شیعیان خاص ما تحمل نمى كنند . اما فضائل دروغین دشمنان ما را مخالفین ما مى پذیرند ، سخنران هلاك شده وكسى كه عده اى یار ویاور دارد متحیر بوده وقلب ها در دگرگونى غوطه ورند ، بعضى از دلها سر سبز وپر محصول وبعضى مانند شوره زار بى حاصل وبعضى حاصلخیز وبعضى دیگر چون زمینهائى كه چیزهاى مختلفى در آن روینده مى باشند ( یعنى اینكه دیگر حرف بى اثر بوده ویار ویاور بدرد نمى خورد ودلها مختلف شده وهر كه بسوئى مى رود ) .
اى فرزندان من ، كوچكترها باید به بزرگترهاى خود نیكى كرده ، وبزرگترها هم باید به كوچكترها به مهربانى رفتار نمایند ، ومانند گمراهان جفا پیشه اى نباشید كه در دین تحقیق نكرده ودر باره خداوند متعال از یقین خالص بى بهره گشته اند ، كه مانند تخم مرغ زود مى شكنند ، اى واى بر جوجه هاى آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) از دست خلیفهء جبار وستمگر وعیاشى كه خلف وفرزندان مرا در آینده سبك شمرده وخوار خواهد كرد ، وبخدا قسم محققا تأویل آنچه را كه به پیامبران نازل گشته وزمان وعده هاى الهى واتمام كلمات خداوند را ، مى دانم ، ومردى از اهل بیت من خواهد آمد كه قدرتمند بوده وبه امر خداوند وحكم الهى ، امر وحكم خواهد نمود ، اما این بعد از زمانى استكه بسیار سخت وفضاحت بار بوده وبلاء آن شدید وامیدها در آن بر باد شده ورشوه در آنزمان معمول گردیده باشد .
610 - المصادر :
* : ملاحم ابن المنادی : ص 64 - ....

* حدیث شماره : 643 *
* از امیرالمؤمنین علی علیه السلام منقول است كه در خطبه اى فرمود : آن امر الهى است كه قطعا انجام خواهد شد آنگاه حضرت ، حضرت مهدى علیهما السلام را مخاطب قرار داده ، مىفرماید : پس اى فرزند بهترین كنیزان تا كى منتظرى ، مژده باد ترا به یارى نزدیك از جانب خداى مهربان ، پدر و مادرم فداى آن عده كمى كه نام آنها در جهان ناشناخته مىباشد ، حتما وقت ظهور وقیام آنها اكنون رسیده وامضا گشته است . بسیار شگفت آور است از اتفاقات میان ، جمادى و رجب ، از اجتماع متفرقات و درو شدن گیاهان و از صداها و نداهاى پشت سرهم سپس فرمود : حكم وداورى تمام شده و امر الهى حتمى و قطعى مىباشد .
643 - المصادر :
* : كتاب صفین - المدائنی : على ما فی ینابیع المودة .
* : ینابیع المودة : ص 512 ب 99

* حدیث شماره : 1150 *
* ( امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤال راوى از مدت حكومت حضرت مهدى علیه السلام مىفرماید ) : هفت سال ، كه روزهاى آن طولانى بوده بطورى كه یك سال آن معادل ده سال از سالهاى شماست كه در آن صورت هفت سال حكومت حضرت ، هفتاد سال از سالهاى شما خواهد بود و هنگام قیام حضرت در جمادى الاخرة و ده روز از ماه رجب بارانى بر مردم خواهد بارید كه مردم مانند آنرا هرگز ندیده اند و خداوند بواسطهء آن گوشت و بدنهاى مؤمنین را در قبرهایشان مىرویاند ، چنانكه گویا مىبینم از طرف جهینه دارند مىآیند و خاكها را از موهاى خود مىتكانند و پاك مىكنند .
1150 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : الارشاد : ص 363

* : منتخب الأثر : ص 487 ف 9 ب 1 ح 1 عن غیبة الطوسی .

متن عربی و مصادر حذف شد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()